Igor's Website - Blog - Zašto Java nije bazična server-side scripting tehnologija - Old and outdated website

Science, stories, art and music (outdated).

This is the old version of the site, which hasn't been maintained for many an eon. If you're here because you were looking for some of my old work, then cool, but beware, some really nasty stuff may lurk here. There's plenty of cool things I posted here while I was a student, but I basically abandoned the maintenance of the site from about 2012. So, this old site in no way represents my ongoing work and state of being. If you just want to browse around, then go for it. :)

If you don't want to go through the collective works of an undergraduate student, I suggest you go back to my main website.

Keep in mind that some links might not work here and the listed products have long been without technical support.

Blog / Zašto Java nije bazična server-side scripting tehnologija

Blog

Zašto Java nije bazična server-side scripting tehnologija

2/18/2013

Iz nekog razloga, neko je na univerzitetu u Banjoj Luci ustanovio da bi se kursevi web tehnologija trebali bazirati na Javi, jer su servleti, JSP i JSF bazične tehnologije. Ovdje pokušavam da dam realističan pogled na ovu tvrdnju.

Ako smatramo da je bazična tehnologija ona koja je iz određene grupe tehnologija prva nastala, onda je logično da treba provjeriti istoriju nastanka istih. Prema tome, našao sam sljedeći redoslijed nastanka server-side scripting tehnologija:

Gore navedena lista nekako ukazuje na činjenicu da su Java bazirane server-side scripting nastale posljednje (u odnosu na gore navedenu grupu tehnologija, RoR je nastao kasnije). Fin pregled istorije dinamičkih web tehnologija dat je u članku drugog autora: A history of dynamic web.

Možda „bazična tehnologija“ podrazumijeva da je ona prva uvela neke ideje kao što su rad sa sesijama, sesijske i aplikacione promjenljive i sl. Ako je tako, onda gore navedena lista i dalje važi, budući da PHP i ASP imaju sesijske (i aplikacione) varijable.

Ipak, mogli bi se naći oni koji bi govorili da je bazična tehnologija ona koja se najviše koristi. Zbog toga sam provjerio koje su najkorištenije server-side scripting tehnologije. Naišao sam na sljedeću statistiku: PHP – 69.27%, ASP.NET – 29,24% i Java (Servlet+JSP+JSF) – 0,96%. Mora da je neka greška u statistici, čim je bazična tehnologija zastupljena u tako malom procentu.

Pa dobro, možda su Java bazirane web tehnologije malo omanule u pogledu zastupljenosti i inovativnosti, ali bar su efikasne u pogledu performansi. Možda. I ovo sam provjerio i došao sam do sljedećeg: PHP – 47 strana/s, ASP – 43 strane/s i JSP – 13 strana/s. Zanimljivo.

Java je prvi programski jezik koji se kompajlirao u bajt kod i jednako izvršavao na svim platformama, pa bi se mogla smatrati bazičnom u tom smislu (mada, Smalltalk, koji je nastao znatno ranije, se takođe kompajlira u bajt kod i interpretira ga, ili dinamički prevodi, virtuelna mašina). Možda je to razlog zašto je neko odlučio da Java bazirane server-side scripting tehnologije naziva bazičnim. Očigledno je da one to nisu.

Stories page

My Stories page is where I post my stories.

Support this blog